Preekafspraken

Naar hoofdscherm   Uitschrijven   Uitloggen

U kunt zich hier registreren

Gebruikersnaam
Kies een Wachtwoord
Wachtwoord nogmaals
Achter-, voornaam
Type gebruiker*
Kerkgenootschap*
Naam of plaats van de kerk*
Emailadres*
Mail bericht
Notitie
Adresgegevens:
Een predikant/kandidaat geeft zijn woonadres op.
Een preekvoorziener geeft het adres van het kerkgebouw op.
Adres
Postcode
Woonplaats

Toelichting

 • Belangrijk: als u zich inschrijft en gebruik maakt van deze webpagina, stemt u in met de werkwijze. Gebruik dat niet overeenstemt met deze werkwijze zal leiden tot uitsluiting van deelname.
 • Met uw Gebruikersnaam logt u in, samen met uw wachtwoord. Vermijd spaties en leestekens.
 • De gebruikernaam kan niet meer gewijzigd worden. Preekvoorzieners wordt daarom aangeraden een naam te kiezen die verband houdt met de kerkelijke gemeente (bv.: cgkdeventer). Dan kan de naam ook gebruikt worden door iemand die uw taak later overneemt.
 • Om vergissing met het Wachtwoord te voorkomen moet u het nieuwe wachtwoord twee maal opgeven.
 • Het Type (predikant of preekvoorziener) geeft toegang tot verschillende gebruiksmogelijkheden.
 • Bent u kandidaat, of hebt u op een andere manier preekconsent, kies dan voor type: predikant.
 • Het Kerkgenootschap gebruiken we als selectie; u maakt afspraken met iemand van uw eigen kerk.
  Als uw kerk niet vermeld wordt, kies 'andere kerk', en geef bij 'Info' aan tot welke kerk u behoort. Zo nodig wordt de kerk in het systeem opgenomen.
 • De Achter-, voornaam gebruiken we op het scherm en in email.
 • Graag eerst de achternaam en na de komma de voornaam/letters i.v.m. sorteren.
 • Het is mogelijk meer dan één Kerkgenootschap te selecteren, als u tijdens het klikken de Ctrl-toets ingedrukt houdt. Dit is speciaal mogelijk gemaakt voor Preekvoorzieners van samenwerkingsgemeenten.
 • Voorgangers wordt geadviseerd maar één (de eigen) kerk te selecteren, om dubbele e-mails te voorkomen.
 • Bij Naam of plaats van de kerk vullen preekvoorzieners bij voorkeur de korte aanduiding van de kerk in, bv. 'Apeldoorn-Centrum'. Als het geen samenwerkingsgemeente is, maar u wel voorgangers van een ander kerkverband uitnodigt, is het raadzaam een aanduiding van het kerkverband op te nemen in de naam, bv. 'NGK Jeruzalemkerk op Urk'. Voorgangers kunnen de naam van de kerk invullen zoals ze die in de ondertekening van een mailbericht wensen, bv. 'Samenwerkingsgemeente CGK-NGK Almere'.
 • Het Email-adres wordt gebruikt voor het opsturen van reacties en evt. nieuwe opgaven.
 • Vink 'Mail bericht' aan als u per email bericht wilt ontvangen van nieuwe opgaven die voor u van belang zijn.
 • Adresgegevens: deze gegevens worden gebruikt om afstand en route te berekenen, gebruik makend van Google Maps. Daarom moet een predikant de adresgegevens opgeven van zijn woning, een preekvoorziener die van het kerkgebouw.