Terug

Preekafspraken Privacy Statement

Privacy Policy voor bezoekers van en deelnemers aan Preekafspraken.nl

1. Beheer

De website Preekafspraken.nl staat onder beheer van Evert Everts te Schalkhaar. Via het contactformulier is het mogelijk om contact met de beheerder op te nemen.

2. Gegevens van bezoekers en deelnemers

2a. Van niet-geregistreerde bezoekers worden geen gegevens bewaard.

2b. Van geregistreerde deelnemers worden gegevens bewaard die voor het functioneren van de webpagina van belang zijn. De gegevens worden veilig bewaard, zodat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Contactgegevens worden niet in het open gedeelte van de pagina getoond.

Preekafspraken.nl kan de gegevens die door de deelnemer verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2d. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Preekafspraken.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle webpagina voor de bezoeker.

3. Cookies

3a Preekafspraken.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de webpagina te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de webpagina op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Preekafspraken.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke webpaginas cookies mogen plaatsen. Bij alle overige webpaginas wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de deelnemer aan Preekafspraken.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, behalve wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om de gegevens te verstrekken.

5. Aanpassing of verwijdering van gegevens

De deelnemer heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of geheel te verwijderen.

6. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Preekafspraken.nl. De contactgegevens staan vermeld op de webpagina die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

7. Disclaimer

Preekafspraken.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de webpagina is daarvoor afdoende.

Terug