Preekafspraken - Veel gestelde vragen

Naar hoofdscherm

Algemeen

Voor preekvoorzieners

E-mails

Gegevens wijzigen
Algemeen

Waarom deze webpagina?
Vroeger werden veel preekafspraken geregeld per telefoon. Een preekvoorziener hing avonden aan de telefoon om het preekschema van zijn gemeente gevuld te krijgen. Het resultaat was soms mager. Juist de "moeilijke" zondagen, bv. in de vakantie, kosten veel tijd en telefoonminuten.
De laatste tijd worden veel van deze dingen per email geregeld. Een preekvoorziener stuurt zijn lijst op en wacht af of een predikant er positief op reageert. Internet kan zo het afspraken gemakkelijker maken, en effectiever. Toch blijft het een beetje "zaaien op alle plaatsen", en er gaat veel zaad verloren. Dan vraag je je wel eens af: kan het niet nog beter?
Deze webpagina is bedoeld om deze taak van de preekvoorziener te verlichten.
Maar ook voorgangers hebben er baat bij. Telefoonoproepen en e-mails met preekverzoeken beantwoorden kost soms heel wat tijd op momenten dat het niet uitkomt. En vaak levert het niet eens wat op, omdat er maar beperkte ruimte is in de agenda, of omdat u er nog niet aan toe bent om de diensten van het volgende jaar in te vullen.
Deze webpagina biedt de mogelijkheid om uw afspraken te maken op uw eigen tijd en wijze. Zo is het mogelijk uw mogelijkheden beter te verdelen over de vraag.
^
Voor wie is deze webpagina bestemd?
Voor preekvoorzieners en voorgangers. De webpagina is geschikt om door diverse kerkgenootschappen tegelijkertijd gebruikt te worden. U krijgt alleen de aanvragen te zien die voor u van toepassing zijn. Dat wil zeggen: als voorganger/predikant krijgt u de oproepen te zien van preekvoorzieners van uw kerkgenootschap, en verzoeken voor ruilingen van collega's op dezelfde manier. Als preekvoorziener krijgt u het te zien als er een voorganger is die aangeeft nog ruimte te hebben om voor te gaan. Het ziet er overigens niet naar uit dat er van deze mogelijkheid veel gebruik gemaakt zal worden.
^
Hoe kan ik mij inschrijven?
Dat kan op twee manieren.
1. U kunt zich registreren door op de betreffende knop te klikken op de beginpagina en de gevraagde gegevens in te vullen.
2. Als u gebruiker bent van LinkedIN kunt u ook d.m.v. de knop "Sign in with LinkedIN" inloggen. Als u dat voor de eerste keer doet, worden ook enkele gegevens gevraagd om in te vullen. Als u al geregistreerd bent, kunt u uw LinkedIN login koppelen aan uw bestaande registratie.
^
Ik wil mij registreren, maar het lukt niet omdat het mailadres al in de database aanwezig is.
Omdat u al geregistreerd bent, hoef u zich niet opnieuw te registreren.
Als u nog geen wachtwoord hebt, of het kwijt bent, klikt u op de knop "Wachtwoord opvragen".
Vul uw emailadres in en klik op de knop. U krijgt per email een wachtwoord toegestuurd.
Bij uw gegevens kunt u vervolgens het wachtwoord eventueel vervangen door een eigen gekozen wachtwoord.
^
Ik kan de letters moeilijk lezen. Kan de tekst niet wat groter?
Toets Ctrl + "+" (op nummeriek toetsenbord).
^
Waarom moeten mijn gegevens gecontroleerd worden?
Nieuwe deelnemers worden gecontroleerd om te zorgen dat preekafspraken.nl op de juiste manier gebruikt wordt.
Ook wijziging van gebruikerstype of kerkgenootschap wordt gecontroleerd.
^
Hoe zit het met de privacy?
Uw privacy is gewaarborgd. Voor zover uw gegevens worden gebruikt en opgeslagen, is dat uitsluitend met het oog op de werking van deze webpagina. Meer informatie vindt u in het Privacy document.
^
Vindt u niet het antwoord op uw vraag?
Schrijf aan de beheerder.
^

Voor preekvoorzieners

Hoe kan ik mijn aanvragen actueel houden?
Als u voorziening hebt gevonden voor een dienst die op de site staat, is het belangrijk dat deze weggehaald wordt. Andere voorgangers nemen dan niet meer tevergeefs contact met u op over deze dienst. Als u inlogt op de webpagina, en u hebt een reactie gehad via de mail-functie van Preekafspraken, krijgt u bij het inloggen meteen de vraag of deze diensten verwijderd moeten worden. Laat de diensten die verwijderd moeten worden aangevinkt staan, en druk op de knop. Wilt u geen dienst verwijderen, haal dan de vinkjes weg en druk op de knop.
^
Kan ik ook voorgangers rechtstreeks benaderen met mijn aanvragen?
U kunt gericht een of meer voorgangers een mail sturen vanaf de webpagina, met een verzoek om uw aanvragen in overweging te nemen. Voor u is het een voordeel dat u alle openstaande diensten op een overzichtelijke manier kunt presenteren. Dit is bijv. ook een goede manier om uw aanvragen bij een beperkte groep voorgangers, bv. uit de buurt, in herinnering te roepen.
Als u eerst wilt zien hoe zo'n e-mail er uit ziet, kunt u het uitproberen door een e-mail naar uw eigen e-mailadres te sturen.
^
Kan ik ook een voorganger benaderen die niet geregistreerd is op deze site?
Met de hiervoor genoemde methode kunt u iedereen uitnodigen die u maar wilt, dus ook een voorganger die nog niet geregistreerd is.
Het is dus meteen een manier om het gebruik van deze webpagina te bevorderen.
^
Een ander neemt mijn taak als preekvoorziener over. Wat moet ik doen?
Uw opvolger kan verder werken met uw bestaande registratie. Aandachtspunten:Op deze manier kan de nieuwe preekvoorziener met de geplaatste aanvragen verder werken.
^

E-mails

Hoe vaak worden de e-mails met aanvragen doorgestuurd?
De e-mails met nieuwe en gewijzigde aanvragen worden eenmaal per week rondgestuurd, namelijk op maandagmorgen 6.00 uur.
^
Waarom krijg ik de e-mails twee keer?
Als u meer dan een kerk hebt geselecteerd bij uw gegevens, kunt u een mail krijgen voor elke kerk die u hebt geselecteerd.
De beste oplossing is dat preekvoorzieners instellen van welke kerken ze voorgangers uitnodigen. De preekvoorziener krijgt de mail met zijn nieuwe opgaven twee keer, en kan daaruit opmaken dat zijn aanvragen goed zijn doorgestuurd naar de voorgangers van de betreffende kerken.
Als predikant hoef je dan maar één kerk te selecteren om toch alle oproepen te krijgen van zowel het eigen kerkverband als van samenwerkingsgemeenten. Zo krijgt u alle aanvragen die voor u relevant zijn.
^

Gegevens wijzigen

Hoe kan ik mijn aanvragen opgeven?
De pagina "Aanvragen beheren" bevat een formuliertje waar u diensten kunt aanvragen/opgeven.
^
Hoe kan ik mijn aanvragen wijzigen of verwijderen?
De pagina "Aanvragen beheren" bevat een lijst met uitstaande opgaven. U kunt deze wijzigen of verwijderen d.m.v. de betreffende knopjes.
^
Hoe kan ik uitschrijven?
Waarom zou u dat doen? Het is mogelijk de e-mail berichten uit te schakelen in het scherm "Uw gegevens bewerken".
U merkt dan niets meer van de site. En u kunt nog wel inloggen als u eens wat beurten weg te geven hebt.

Mocht u echt uw registratie geheel willen verwijderen, dan kan dat op de zojuist genoemde pagina, knop "Uitschrijven".
Vanzelfsprekend bent u welkom om zich opnieuw te registreren.
^